ЯКІ ІСНУЮТЬ МЕТОДИ ВИМІРУ ЕФЕКТИВНОСТІ АУТСОРСИНГУ? 

На сьогоднішній день боротьба поміж між прибічниками і супротивниками аутсорсингу ведеться зі змінним успіхом, але про його застосовність сперечатися вже не доводиться – він зайняв своє місце в інструментарії керівників. Тому головне питання не в тому, чи має аутсорсинг право на існування, а в тому, де знаходиться безпечна межа?

Як правило, менеджери зосереджуються на короткострокових, часом дуже привабливих результатах, ігноруючи відстрочений ефект. Проблема в тому, що фінансові показники не можна вважати єдиними параметрами для виміру ефективності аутсорсингу. Не можна також забувати про нематеріальні фактори, такі як рівень кваліфікованості власного персоналу, який знижується під час перекладання ряду функцій на сторонню компанію. Цей показник хоча й не відіб'ється у фінансових звітах безпосередньо, але завжди буде мати серйозний довгостроковий ефект. 

Для  поглибленого аналізу вигод і недоліків аутсорсингу компаніям слід спиратися на п'ять взаємозв'язаних вимірів, які і визначають її успіх в довгостроковому періоді:

  1. Показник перетворення контактів в продажі - число здійснених продажів по відношенню до числа контактів, що мали місце.
  2. Об'єми і зростання продажів.
  3. Споживча задоволеність - для оцінки цього параметра можна використати будь-які наявні інструменти залежно від галузі - опитування, система рейтингів і ін.
  4. Прагнення споживачів знову придбати товар або послугу.
  5. Збереження клієнтів - здатність компанії підтримувати стійкі зв'язки із існуючими клієнтами.

Згідно з дослідженням, проведеними серед 260 компаній, що використовують аутсорсинг, найвищі показники ефективності спостерігалися у компаній з середнім рівнем аутсорсингу - не більше п'яти-десяти завдань. При чому ефективність була вища на усіх п'яти вищезгаданих рівнях. Оцінка ефективності проводилася через рік після звернення до аутсорсингових компаній, щоб оцінити відкладений ефект цього інструменту.

Результати дослідження доводять, що при помірному об'ємі функцій, переданих на аутсорсинг, компанія досягає набагато істотніших результатів на кожному рівні навіть в короткостроковому періоді.
У довгостроковому ж періоді ці результати позитивно позначаться і на фінансовому положенні компанії. Крім того, сукупність позитивних параметрів може мати синергетичний ефект і ще більше зміцнить положення компанії.

Звичайно, кожна організація вибирає власний шлях відповідно до своєї економічної ситуації, спрямованості роботи і положення на ринку. Головна рекомендація, яка актуальна для будь-якої компанії, - не фокусуватися виключно на фінансовій стороні питання і перспективі скорочення витрат в короткостроковому періоді.

Дізнатися більше про переваги абонентського обслуговування ви можете у фахівця компанії «АЛЬФА»:  +38 (044) 492 07 08, info@alfa77.com.ua.