Як оформити і подати клопотання до суду?

Кожен учасник судового розгляду має право звернутися до суду з проханням виконати певні процесуальні дії. Цілі таких звернень можуть бути різними: відвід судді, перенесення засідання, залучення до судового процесу додаткових фахівців і т. д. У судовій практиці звернення до суду називається клопотанням.

Самостійне виправлення помилок в ПДВ-деклараціях: загальні правила та особливості

Нерідко при складанні ПДВ-декларацій бухгалтери допускають помилки. У такому випадку слід намагатися виправити їх самостійно. Порядок самостійного виправлення платниками помилок у податковій звітності прописаний у статті 50 Податкового кодексу. 

Процедура реєстрації об’єднань підприємств за оновленим законодавством

Складні економічні умови та жорстка ринкова конкуренція створюють значні труднощі для функціонування суб’єктів бізнесу. Боротися із ними самотужки юридичним особам часто не вистачає ресурсів. З метою консолідації зусиль та спільного вирішення завдань підприємства укладають угоди про створення об’єднань. 

Організація, проведення та оформлення результатів річної інвентаризації

Одним з етапів підготовки до складання річної фінансової звітності є проведення інвентаризації активів і зобов'язань, що належать підприємству. Її процедура, а також вимоги до оформлення результатів, регулюються спеціальними документами, основним з яких є Положення №879. Розглянемо докладніше його основні вимоги.